Moravská střední škola - Přijímací řízení

2. kolo přijímacího řízení do maturitních i učebních oborů

Moravská střední škola vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení:

do maturitních oborů

Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 (zaměření cestovní ruch nebo účetní a daňový poradce)

Obchodník 66-41-L/01 (zaměření marketing a management)

do učebních oborů

Prodavač 66-51-H/01 (zaměření výrobce lahůdek)

Kuchař-číšník 65-51-H/01 (zaměření kuchař nebo číšník-barman)

Přihlášky je možné podávat na sekretariátě školy od 25.6.2020. Žáci budou přijímáni bez přijímacích zkoušek ihned - do naplnění kapacity třídy. Bližší informace v sekci AKTUALITY.

Aktuálně: 

Zápisové lístky žáci učebních oborů mohou odevzdávat od data, kdy se o přijetí dozvěděli až do termínu pěti  pracovních dnů následujících po zveřejnění výsledků JPZ, tzn. lhůta byla prodloužena tak, aby žák, který se hlásí ke studiu oboru učebního i maturitního se mohl relevantně rozhodnout, na jaký obor nastoupí.

Moravská střední škola vyhlašuje pro učební obory 2. kolo přijímacího řízení hned po vyhlášení výsledků přijímacího řízení v 1. kole podle naplněnosti plánované kapacity oborů. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V 2. polovině června v návaznosti na aktuální situaci v uvolňování restriktivních opatření v souvislosti s Covid -19 proběhne 3. kolo talentových zkoušek v rámci přijímacího řízení ke studiu výtvarných oborů naší školy.

Přihlášky můžete podávat průběžně do 8.6. 2020.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ve školním roce 2020/21 budou otevřeny tyto obory  (názvy podle ŠVP). 

Kritéria k přijetí najdete v sekci Dokumenty - Přijímací řízení 

Čtyřleté:

Tříleté:

Školné se platí najednou za školní rok (12 měsíců) při podpisu smlouvy. V individuálních případech lze domluvit splátkový kalendář. Celková částka je 0,- Kč u oboru Prodavač, 4.000,- pro obor Aranžér a Kuchař-číšník,  u oboru Obchodník 6.000,-; u oboru Gastronomie  7.500,- a u oborů výtvarných a Ekonomika  a podníkání pak 10.500.

Dny otevřených dveří:  pro výtvarné obory 20. a 21. 11. 2019, vždy od 14:00 do 17:00, pro všechny obory 12. 12. 2019  a 16. 1. 2020 vždy v době od 9:00 do 17:00.

Návštěva školy v jiný termín je možná po domluvě s vedením školy. Pro zájemce o studium výtvarných oborů škola nabízí přípravné kurzy. Informace o těchto kurzech naleznete aktuálně v sekci Dokumenty - Přijímací řízení a v Aktualitách.

Termíny přijímacího řízení:


Kritéria pro přijímací řízení a informace o předpokládaném počtu přijímaných žáků a volných místech po ukončení přijímacího řízení  najdete v sekci Dokumenty, Aktuality a Úřední deska. Zveřejnění kritérií přijímacího řízení  pro výtvarné obory -  do 31.10. 2019, pro ostatní obory pro I. kolo do 31.1. 2020.


Podmínky přijetí žáka ke studiu

Přihlášky ke studiu žák podává do oborů s talentovou zkouškou do 30. 11. 2019, u ostatních oborů do 1. 3. 2020 ředitelce školy. Do případného II. kola přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou podá zájemce přihlášku dle aktuálních informací zveřejněných v sekci Aktuality na webu školy..

Do tříletého oboru středního vzdělání s výučním listem budou žáci přijímáni na základě výsledků základního vzdělávání z dvou posledních ročníků v nichž splnili nebo plní povinnou školní docházku až do naplnění kapacity oboru. Uchazeč, který se nehlásí přímo ze ZŠ, dokládá k přihlášce ověřené kopie vysvědčení z ukončeného dosavadního studia.

Do čtyřletého středního vzdělání s maturitní zkouškou budou žáci s ukončeným základním vzděláním přijímáni na základě výsledků státní přijímací zkoušky a výsledků základního vzdělávání z dvou posledních ročníků v nichž splnili nebo plní povinnou školní docházku až do naplnění kapacity oboru. Uchazeč, který se nehlásí ze ZŠ, dokládá k přihlášce ověřené kopie vysvědčení z ukončeného dosavadního studia.

Zájemci o studium výtvarných oborů Grafický design a Scénická a výstavní tvorba, zaměření interiérový design budou přijímáni ke studiu na základě výsledků talentových zkoušek bez vykonání státní přijímací zkoušky.a na základě výsledků základního vzdělávání z dvou posledních ročníků v nichž splnili nebo plní povinnou školní docházku.  Uchazeč, který se nehlásí ze ZŠ, dokládá k přihlášce ověřené kopie vysvědčení z ukončeného dosavadního studia.

Důležitá informace !

Studium žáka na naší škole je studiem zpoplatněným v souladu s ustanovením par. 123 zákona 561/2004 Sb., školského zákona, v platném znění. Uhrazení ročního školného nebo stanovené zálohy na školné je nutné při podpisu smlouvy o vzdělávání za úplatu.

K podpisu budou zákonní zástupci přijatého uchazeče / přijatý uchazeč pozváni nejpozději do 14 dnů od potvrzení jeho zájmu o studium odevzdáním zápisového lístku.

Školné lze po domluvě v individuálních případech hradit formou splátkového kalendáře. Škola nabízí zvýhodnění pro sociálně slabé žáky.

Obor Prodavač  - žáci přijatí ke studiu tohoto oboru od 1. 9. 2010 neplatí žádné školné. Od r. 2015 je obor v rámci projektu Globusu finančně podporovaný s garancí zaměstnání po ukončení studia  ! Výdělek žáka 3000,- a více měsíčně !!!