Moravská střední škola s.r.o., Olomouc / Výchovný poradce

VÝCHOVNÝ PORADCE: Mgr. Blanka Beranová

Kontakt: tel. 737 356 184, e-mail:    beranova@moravskastredni.cz              

 

Konzultační hodiny:             kab. 618          po domluvě


KALENDÁŘ MATURANTA 2018/2019

 Září/Říjen

Ø  Kulturně poznávací pobyt v Praze – GOM4, VM4

Ø  Zahájení maturitních seminářů

Ø  Povinná praxe – VM4

Ø  Den mobility – Magistrát Olomouckého kraje

Ø  23. – 26. října 2018 – veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus v Brně

 Listopad/Prosinec

Ø  Úřad práce - beseda

Ø  7. prosince 2018 – DOD UP v Olomouci

Ø  1. prosince 2018 – Deadline pro odevzdání přihlášek k MZ - jaro

Ø  Přihlášky na umělecké obory

Ø  Úřad práce - beseda

Ø  Národní srovnávací zkoušky: 1. termín – 8. prosince 2018

Ø  Odevzdání klauzurních prací – VM4

 Leden

Ø  19. ledna 2019 – DOD UP v Olomouci

Ø  Zahájení prodeje vstupenek na ples školy

Ø  Losování témat SOP – GOM4

 Únor/Březen

Ø  Národní srovnávací zkoušky: 2. termín – 1. února 2019

Ø  1. února 2019 - Ples školy

Ø  Přihlášky na VŠ (1. kolo)

Ø  Národní srovnávací zkoušky: 3. termín 9. března 2019

Ø  Národní srovnávací zkoušky: 4. termín 30. března 2019

Ø  28. března 2019 – Deadline pro odevzdání seznamu literárních děl

Ø  28. března 2019 – odevzdání SOP – GOM4 

 Duben/Květen

Ø  Národní srovnávací zkoušky: 5. termín – 1. května 2019

Ø  Od 2. května 2019 – didaktické testy a písemné práce společné části MZ

Ø  17. dubna 2019 - písemná MZ z ekonomiky a účetnictví – GOM4

Ø  Přihlášky na VOŠ (1. kolo)

Ø  Národní srovnávací zkoušky: 6. termín – 26. května 2018

Ø  Praktická MZ – GOM4, VM4

Ø  Odevzdání maturitních prací – VM4

Ø  26. dubna 2019 – uzavření klasifikace GOM4, VM4

 Květen/Červen

Ø  15. května 2019 – výsledky DT

Ø  20. – 30. května 2019 – ústní MZ – VM4, GOM4

Ø  Přijímací zkoušky na vysoké školy

Ø  Ústní MZ – VM4, GOM4

Ø  25. června 2019 – Deadline pro odevzdání přihlášek k MZ podzim

Ø  Slavnostní předání maturitních vysvědčení

 Červen/Červenec

Ø  Podání odvolání na VŠ

 Srpen

Ø  2. kolo přijímacích zkoušek na VŠ

 Srpen/Září

Ø  Výběr jazykové školy nebo jiné formy pomaturitního studia (VOŠ – 2. a další kola přijímacího řízení)

Ø  Nejpozději do konce září 2019 registrace na Úřadu práce

 

PRACOVNÍ NÁPLŇ VÝCHOVNÉHO PORADCE:

Ø  pomoc při adaptaci žáků I. ročníků na nové prostředí

Ø  péče o studenty s výukovými obtížemi: správa databáze studentů s výukovými obtížemi, tvorba přehledů pro učitele a vedení školy

Ø  pozornost studentům s problémovým a rizikovým chováním

Ø  řešení kázeňských problémů a přestupků

Ø  sledování (ve spolupráci s třídními učiteli) absence studentů

Ø  spolupráce s orgány státní správy (Policie ČR, Městskou policií, Odbor sociální péče Olomouc aj.)


Kariérní volba, studijní směřování:

Ø  informace žákům a rodičům o studijních možnostech (vývěska VP v 6. patře, distribuce informačních materiálů)

Ø  poradenství pro studenty a rodiče

Ø  přednáška odborníků z Úřadu práce v Olomouci

Ø  kontrola, potvrzení a pomoc při vyplňování přihlášek na nástavbová studia, VOŠ a VŠ

Ø  tvorba přehledů o úspěšnosti studentů v přijímacím řízení

Dokumenty:

Ø  Zákon 82/2015 Sb.  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – Školský zákon

Ø  Vyhláška 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Ø  Vyhláška 73/2005 Sb.  o vzdělávání dětí, žáků, studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných